.cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } advanced-cog advise analize angularjs app apps arrowhead audit big-data browser-edit browser-idea budget bulb-2 bulb-3 bulb-full bulb business-intelligence business camera cancel cart check checklist chevron-down chevron-right chevron-x-thin client-gogogmedia-tests-en client-gogomedia-tests client-gogomedia client-gogomedia_en cloud cog comfort conversion cup database dedicated-system dedicated design-2 design desktop-stats dev-support development diamond-full diamond dot ecommerce experience express eye feeling fireworks flag flow grill guarantee help hosting-spec hosting id infinite lay-custom lay-portal lay-portfolio layers loaderlock manage-it manage medal migration mobile modeling monit monitoring more-than msproject opt optimization performance-alt performance phone-alt phone portals postgresql process programming project prototyping psd2css question real remote reports resize responsive scale search secure security send-alt send server software stars startup stats structure symfony target-w target team test tick-whiteticktick_wtime-record time-to time timer web

Studium Wykonalności

Analizujemy i badamy możliwości realizacyjne idei oraz koncepcji od strony technologicznej jak i biznesowej

Studium wykonalności

Warto wcześniej się upewnić czy pomysł, który masz w głowie jest nie tylko możliwy do zrealizowania ale również uzasadniony.

Usługa studium wykonalności ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie czy realizowana inwestycja jest uzasadniona i czy ma szansę powodzenia. Podczas przeprowadzania studium ocenia się wiele uwarunkowań takich jak złożoność technologiczna, uwarunkowania handlowe, ekonomiczne aż po społeczno-kulturowe. W ramach przeprowadzania studium wykonalności określamy cele klienta, założenia modeli „idealnych” oraz tych akceptowalnych w określonych ramach czasu.

Efektem naszych prac jest szereg informacji odpowiadających na kluczowe pytania. Inwestor dzięki przeprowadzeniu tego rodzaju prac minimalizuje ryzyko biznesowe związane z niepowodzeniem projektu.

Współpracując z nami wybierasz:

  • Terminowo zrealizowany projekt

  • Dedykowany zespół projektowy

  • Elastyczną współpracę

  • Jakość oprogramowania

Nie uznajemy kompromisów i bylejakości. Rozumiemy biznes i jego potrzeby dlatego podczas współpracy z nami to my jesteśmy kołem napędowym Twojego biznesu wychodząc zawsze naprzeciw pomysłom i innowacyjnym ideom.