Dołącz do naszego zespołu

Model współpracy Elastyczne rozliczenie
Time&Material vs. Fixed Price

Wybierz rozliczenie dostosowane do swoich oczekiwań oraz charakteru tworzonej aplikacji.

Programistka GOGOmedia

Model Time & Material

Model Time&Material polega na rozliczeniu na podstawie liczby przepracowanych godzin. Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki dokładnie będzie zakres projektu lub jego wymagania lub spodziewasz się, że zakres pracy może się zmieniać w trakcie, wybierz tę opcję.
Podstawową zaletą tego modelu jest elastyczność podczas prowadzonych prac. Klient jest w stanie modyfikować swoje wymagania w trakcie trwania projektu. Jest to często konieczne, ponieważ wraz z kolejnymi etapami wymagania te mogą się zmieniać. Taka sytuacja może się zdarzyć np. przy stosowaniu metodyk zwinnych, jak Scrum czy Kanban. My natomiast mamy większe pole do popisu w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą poprawić ostateczną jakość Twojego produktu. W modelu Time&Material otrzymujesz od nas na bieżąco niezbędne raporty i analizy, na podstawie których możesz decydować o kierunku dalszych działań. Forma projektu może się zatem zmieniać wraz z wdrażaniem Twoich uwag. Model Time&Material stosuje się w przypadku projektów, w których czasochłonność przyszłych prac jest trudna do oszacowania. Klient określa wtedy ogólny kształt przyszłej aplikacji, a następnie precyzuje swoje wymagania podczas trwania projektu. Działania w przypadku Time&Material mogą rozpocząć się od razu, nie ma potrzeby przygotowywania konkretnej specyfikacji produktu.

Zalety

 • Szybki start

  Możemy szybko rozpocząć pracę bez oczekiwania na sprecyzowane założenia i harmonogramu projektu.

 • Elastyczność

  Możesz na bieżąco monitorować postęp prac i wysyłać informacje zwrotne, które mają wpływ na ostateczny kształt produktu.

 • MVP

  Szybko zobaczysz wersję MVP (minimal viable product), np. poprzez uruchomienie wersji testowej.

 • Piorytety

  Masz swobodę ustalania wyższego priorytetu dla działań, które są najważniejsze dla użytkownika końcowego, aby mniej istotne rozwiązania dodać w późniejszym etapie.

Wady

 • Zmienne koszty

  Brak określonego końcowego budżetu projektu. Wstępnie możemy oszacować koszty oraz czas potrzebny do wykonania konkretnych zadań, jednak elastyczność projektu wiąże się z elastycznym budżetem.

 • Harmonogram prac

  Trudny do określenia ostateczny harmonogram.

 • Potrzeba ciągłej komunikacji

  Ten model wymaga większego zaangażowania lub ponoszenia dodatkowych kosztów (z uwagi na kształtowanie się produtu w trakcie pracy - konieczna jest dobra komunikacja, pomocne może okazać się też zatrudnienie Product Ownera).

 • Dodatkowe koszty administracyjne

  Wyższe koszty administracyjne wynikają m.in. z potrzeby księgowania czasu pracy firmy informatycznej i jego ciągłego raportowania.

Klawiatura w biurze

Model Fixed Price

Rozliczenie w modelu Fixed Price polega na ustaleniu z góry ceny za wykonanie projektu lub jego części. Jeśli już wiesz, jak dokładnie powinien wyglądać i działać Twój przyszły produkt - wybierz tę opcję. Model Fixed Price wymaga jasnego sprecyzowania wymagań, należy wobec tego przygotować dokładną specyfikację i listę wymagań biznesowych, a często także prototyp aplikacji.
Projekty tworzone na podstawie rozliczenia Fixed Price mają ściśle określony harmonogram, dzięki czemu wiesz, kiedy otrzymasz gotowy produkt. Sprawia to, że łatwiejsze staje się planowanie działań biznesowych. Fixed Price daje także szansę na określenie budżetu przedsięwzięcia. Dzięki temu możesz planować wydatki z wyprzedzeniem. Model Fixed Price warto zastosować także, gdy Twój budżet jest stały (lub ograniczony) i stanowi to priorytet podczas procesu tworzenia aplikacji. Projekty w modelu Fixed Price są łatwiejsze w zarządzaniu od strony klienta. Nie wymagają od Ciebie dużego zaangażowania, przez co możesz oszczędzić masę czasu. Zajmujesz się jedynie kontrolowaniem i rozliczaniem naszej pracy. Fixed Price dobrze spisuje się w projektach, gdzie da się dokładnie oszacować, ile pracy jest do wykonania. Pamiętaj jednak, że zachodzi tu ryzyko, że koszty projektu zostaną przeszacowane. W efekcie może się okazać, że zapłacisz więcej niż zapłaciłbyś w modelu Time&Material. Decydując się na model Fixed Price, należy wziąć pod uwagę, że każda modyfikacja kształtu produktu podczas trwania prac będzie oznaczała nową wycenę projektu i zmianę czasu jego realizacji. Istnieje również ryzyko, że otrzymasz produkt niezgodny ze swoimi potrzebami. Sytuacja na rynku i wymagania zleceniodawcy mogą się zmieniać, a produkt rozliczany w modelu Fixed Price będzie stworzony tak, jak zostało ustalone podczas tworzenia specyfikacji. Decydując się na ten model, musisz też być dobrze zorientowany w procesie tworzenia produktów cyfrowych lub korzystać z usług firm doradczych, analityków czy projektantów. Fixed Price zakłada bowiem precyzyjnie sformułowanie listy wymagań, do czego konieczne jest dysponowanie odpowiedniej klasy specjalistami.

Zalety

 • Określony budżet

  Z góry ustalony budżet, który się nie zmieni.

 • Ścisły harmonogram

  Znając budżet i wszystkie wymagania, harmonogram jest z góry ustalony, co znacznie ułatwia planowanie kolejnych działań.

 • Mniejsze koszty komunikacji

  Zleceniodawca ponosi mniejsze koszty komunikacji z firmą informatyczną, a także nie jest zmuszony do ścisłego kontrolowania procesu.

Wady

 • Mała elastyczność

  Fixed Price oznacza małą elastyczność podczas procesu tworzenia oprogramowania: gdy potrzebujesz nowej funkcji, potrzebna jest rekalkuacja kosztów i zmiana harmonogramu.

 • Ryzyko

  Istnieje ryzyko, że projekt nie spełni ostatecznych potrzeb, jeśli zabraknie dokładnych wymagań lub zostały one niewłaściwie określone.

 • Przeszacowania wycena

  Możliwość przeszacowania kosztów projektu ze strony klienta lub ich niedoszacowania z naszej strony.

 • Konieczność dokładnej dokumentacji

  Konieczność dostarczenia firmie informatycznej ścisłych wymagań. Możliwe jest jednak zlecenie analizy projektu odpłatnie wykonawcy lub specjalistycznym firmom.

Co wybrać? Time & Material czy Fixed Price?

01 Budżet

Jeśli możesz elastycznie kształtować budżet projektu, zdecyduj się na opcję Time&Material. Jeśli masz określony budżet, którego nie chcesz przekroczyć, lepszy będzie model Fixed Price.

02 Zdolność do precyzyjnego określenia wymagań

Gdy nie masz precyzyjnej listy wymagań, wybierz model Time&Material. Może się również okazać, że nawet przy stworzeniu takiej analizy Time&Material nadal będzie bardziej opłacalny, gdyż nie zachodzi ryzyko przeszacowania budżetu, co może się zdarzyć w modelu Fixed Price. Jeśli potrafisz trafnie określić swoje wymagania, możesz zdecydować się na model Fixed Price.

03 Elastyczność

Model Time&Material pozwala na dowolne kształtowanie formy produktu w czasie jego tworzenia. W przypadku Fixed Price forma ta powinna być określona jeszcze przed rozpoczęciem prac. Zmiana wymagań oznacza dodatkowe koszty i modyfikację harmonogramu.

04 Skala projektu

Gdy projekt jest bardziej złożony, to lepiej zdecydować się na model Time&Material. Ten model umożliwia dostosowywanie produktu do zmieniających się realiów rynku i kształtujących się na bieżąco wymagań klienta oraz podzielenie prac na iteracje/etapy. Małe i krótkotrwałe projekty możesz z powodzeniem rozliczać w modelu Fixed Price, gdyż w trakcie prac mogą nie być wymagane większe zmiany w formie produktu. Większe projekty również mogą być w ten sposób rozliczane, ale jedynie w przypadku, gdy dysponujesz trafną analizą wymagań i będziemy mogli wspólnie wypracować realny harmonogram Twojego projektu.

05 Potrzeba określenia czasu zakończenia prac

W przypadku Time&Material czas oddania gotowego produktu nie jest ściśle określony. Utrudnia to w pewnym sensie planowanie biznesowe. Fixed Price pozwala natomiast na wyznaczenie konkretnego terminu zakończenia prac.
Ikona aplikacji web i żarówki
Rozważenie tych czynników oraz zalet i wad poszczególnych modeli pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję co do modelu współpracy przy tworzeniu Twojego nowego produktu cyfrowego. Pozwoli Ci to uniknąć niezadowolenia z formy procesu lub efektu prac. Dlatego też warto dobrze określić charakter projektu przed decyzją o wyborze formy rozliczenia.

FAQ Popularne pytania

 • W jakich typach projektów najlepiej sprawdzi się model Fixed Price?

  Fixed Price dobrze spisuje się w projektach, w których ilość prac jest możliwa do dokładnego oszacowania. Model ten oferuje klientowi możliwość określenia budżetu przedsięwzięcia z góry, co sprawdza się, gdy budżet zamawiającego jest stały lub ograniczony.
 • W jakich typach projektów najlepiej sprawdzi się model Time&Material?

  Podstawową zaletą tego modelu jest elastyczność podczas prowadzenia prac. Model ten stosuje się z powodzeniem w przypadku projektów, których czasochłonność jest trudna do oszacowania. Dodatkowo działania w przypadku Time&Material mogą rozpocząć się od razu, bez przygotowywania przez zleceniodawcę konkretnej i pełnej specyfikacji produktu.
 • Czy można modyfikować kształt projektu Fixed Price w trakcie jego trwania?

  Tak, jednak decydując się na ten model rozliczenia, należy pamiętać, że każda modyfikacja kształtu produktu podczas trwania prac będzie wiązała się z nową wyceną projektu i zmianą czasu jego realizacji.
 • Nie wiem, którą formę rozliczenia wybrać. Pomożecie?

  Model współpracy między klientem a firmą informatyczną powinien być dostosowany do charakteru tworzonej aplikacji. Służymy pomocą w wyborze najlepszego modelu współpracy dla Twojego projektu.

Chcesz wiedzieć więcej o rozliczeniu swojego projektu?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.