Dołącz do naszego zespołu

Kontakt Zamieńmy wizje
w realny projekt.

Ofertę wstępną przygotujemy w mniej niż 72h!

Ikona kontakt
Biuro główne

GOGOmedia Software House

Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA

Hello World! Group Sp. z o.o.

ul. Twarda 18
00 -105 Warszawa

NIP: 5252965797 | REGON: 525943258
KRS: 0001049524

Wpisany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50 000,00zł

Biuro GOGOmedia komputer
Biuro GOGOmedia plan działania
CEO GOGOmedia
Biuro GOGOmedia programista