.cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } HTML5_footer about-us advanced-cog advise analize angular-3 angularjs app-chart app-complex-deployment app-project-graphic app apps-conceptual-design apps-css apps-file-php apps-html apps-js apps-project apps-research apps arr-around arr-down-up arr-right arrowhead attachment audit big-data browser-edit browser-idea budget bulb-2 bulb-3 bulb-full bulb business-intelligence business calendar call camera cancel cart check-circle-green check checklist chevron-down chevron-right chevron-x-thin client-gogogmedia-tests-en client-gogomedia-tests client-gogomedia client-gogomedia_en cloud cog comfort conversion culture cup database db-sql dedicated-system dedicated design-2 design desktop-stats dev-support development devops-green diamond-full diamond dot ecommerce experience express eye feeling file-html fireworks fixed-price flag-eu flag-jp flag-pl flag flow footer-css3 glob-light glob grill guarantee ha-green help hosting-spec hosting id iks infinite-white infinite information_icon lay-custom lay-portal lay-portfolio layers loaderlock-circle lock-white lock mail manage-it manage marker medal migration mobile modeling monit monitoring more-than msproject opt optimization performance-alt performance phone-alt phone-alt2 phone portals postgresql process programming project-manager project prototyping psd2css python-logo-green qa-automation-engineer question real remote reports resize responsive scale search secure security send-alt send-alt2 send server software star-check stars-white stars startup stats structure symfony target-w target team test thumb-up tick-whiteticktick_wtime-record time-to time time_material timer ux-designer web

Wybrane realizacje

Ze względu na zawarte umowy poufności, niektóre dane klientów zostały w zestawieniu pominięte

Dedykowana platforma e-commerce (MVP)

Skala:

~21 000rbh

Zespół projektowy:

6 osób

Zakres:

Backend Ddevelopment
Frontend Development
Infrastructure

Technologie:

PHP/Symfony
MySQL
Sphinx

Na przestrzeni 2 lat został przepisany na nową platformę jeden z największych polskich sklepów on-line z produktami wyposażenia wnętrz. Jednym z głównych założeń było systematyczne tworzenie całkowicie nowego oprogramowania sklepu wraz z zarządzaniem i wdrażanie go produkcyjne bez przerw w dostępie dla użytkowników. Wszystkie elementy składowe serwisu jak integracje czy zarządzanie procesami zakupowymi były tworzone „od zera”. Nasz zespół dbał o systematyczne przepinanie starych wersji aplikacji na nowe z zachowaniem spójności danych.

Cechy:

 • Dedykowane i skalowalne oprogramowanie e-commerce
 • Bardzo wysoki nacisk na optymalizację i szybkość działania serwisu
 • Duża elastyczność w kontekście internacjonalizacji sklepu
 • Przewidziany bardzo długi czas życia oprogramowania

Dedykowane oprogramowanie dla brokera ubezpieczeń (MVP)

Wielkość projektu:

~8 500rbh

Zespół projektowy:

5 osób

Zakres:

Consulting
UX
UI
Software Development
Hosting

Technologie:

PHP/Symfony
Angular
MySQL

Na zamówienie brokera ubezpieczeniowego stworzyliśmy jeden z pierwszych w pełni zautomatyzowany system do przetwarzania polis, szkód oraz rekompensat. System integruje się bezpośrednio z ubezpieczycielami oraz ubezpieczonymi upraszczając i skracając procesy rekompensat. Zbudowane przez nas narzędzie optymalizuje i znacząco zmniejsza nakłady pracy zarówno brokerów jak i samych ubezpieczonych. Jest to rozwiązanie na którym brokerzy pracują każdego dnia przez większość swojego czasu.

Cechy:

 • Bardzo wysoki nacisk na bezpieczeństwo danych (osobowe, poufne)
 • Dwukierunkowa komunikacja danych z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Systemy kontroli przepływu i poprawności danych

Dedykowany e-commerce branży FMCG

Skala:

~45 000rbh

Zespół projektowy:

9 osób

Zakres:

Backend Ddevelopment
Frontend Development
Infrastructure

Technologie:

PHP/Symfony
Python (partially)
Angular
Elasticsearch

Dla naszego klienta branży FMCG stworzyliśmy dedykowany system sprzedażowy obsługujący kilka ról klientów/dostawców/logistyki/planerów. Rozwiązanie oferuje niestandardowe formy sprzedaży, różnymi kanałami. Analiza przedwdrożeniowa wykluczyła wykorzystanie gotowych rozwiązań. Stworzone przez nas oprogramowanie wykorzystuje tylko rozwiązania „open-source” i nie generuje zbędnych stałych kosztów utrzymaniowych. Obecnie klientowi świadczymy wsparcie utrzymaniowe oraz zapewniamy programistów do dalszego rozwoju.

Cechy:

 • Dedykowany system transakcyjny o niestandardowym userflow
 • Bardzo wysoki nacisk na optymalizację i szybkość działania serwisu
 • Skalowalność
 • Wysoka stabilność

Dostosowanie T-mobile.pl do wymagań WCAG 2.x

Wielkość projektu:

~2 400rbh

Zespół projektowy:

5 osób

Zakres:

Frontend Development

Technologie:

HTML+CSS
Java Script

Przy współpracy ze Starcom Mediavest Group zrealizowaliśmy dla T-mobile Polska projekt obejmujący odświeżenie podstawowej strony operatora t-mobile.pl. Do naszych zadań należało przygotowanie w pełni responsywnych szablonów HTML/JS/CSS zoptymalizowanych dla najważniejszych urządzeń mobilnych i tabletów. Koncepcje graficzne zostały opracowane przez dom mediowy Starcom.

Drugim ważnym wyzwaniem było przygotowanie widoków stron zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie AAA oraz dodatkową optymalizacją dla osób niedowidzących (jak na przykład zgodność z czytnikami ekranowymi Aria).

Wszystkie prace trwały około 5 miesięcy i objęły w przybliżeniu 150 podstron.

Cechy:

 • Dostosowanie szablonów HTML do wymagań środowiskowych systemu
 • Kodowanie projektu RWD z wysokim pokryciem na urządzeniach mobilnych
 • Optymalizacja strony pod kątem WCAG 2.0 na poziomie AAA

Platforma edukacyjna dla Szkoły/Rodzica/Ucznia

Skala:

~55 000rbh

Zespół projektowy:

11 osób

Zakres:

Consulting IT
UX
UI
Backend Ddevelopment
Frontend Development
Hosting

Technologie:

PHP/Symfony
node.js
MySQL
Elastic Search

GOGOmedia Software House była generalnym wykonawcą oprogramowania dedykowanym szkołom podstawowym i licealnym umożliwiającego nie tylko prowadzenie zajęć „online” ale również przechowywanie całych procesów edukacyjnych w swoich zasobach. Zaspokajała potrzeby uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej placówkami jak i rodziców. Dla każdej roli oferowała pakiet narzędzi. Przykładowo dla kadry zarządzającej oferowała pół-automatyczne planowanie lekcji z podziałem na sale uwzględniając dostępności nauczycieli, braki przerw w ciągu zajęć oraz dostępności sal. Inny przykład dla uczniów – możliwość przeprowadzania pełnych (również bardziej skomplikowanych) egzaminów czy sprawdzianów z półautomatycznym sprawdzaniem. Cała dzialalność szkoły docelowo mogła być scyfryzowana. Ze względów kapitałowych projekt został zamknięty na poziomie 60% realizacji.

Cechy:

 • Oprogramowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Wysoki nacisk na ochronę i przetwarzanie danych osobowych
 • Wysoka skalowalność
 • Dostosowanie do wymogów szkolnictwa publicznego

Intranetowy system klasy ERP do zarządzania prawami autorskimi i umowami

Wielkość projektu:

~35 000rbh

Zespół projektowy:

8 osób

Zakres:

Analiza przedwdrożeniowa
UX
UI
Frontend Development
Backend Development
QA Services

Technologie:

PHP/Symfony
MySQL
Sphinx

W oparciu o przedstawione założenia biznesowe oraz regulacje prawne nasz zespół na przestrzeni około 2 lat zrealizował rozbudowany system do zarządzania, przetwarzania umowami bazującymi na prawach autorskich i licencjami. Cały eko-system zawierał mechanizmy pozwalające automatycznie rozliczać strony umów w o oparciu o dane sprzedażowe z uwzględnieniem treści zawartych umów. System umożliwiał dowolne kształtowanie zapisów umów pomiędzy stronami zarówno w aspekcie prawnym jak i finansowym. Umożliwił klientowi przeniesienie dziesiątek tysięcy umów z wersji papierowej do elektronicznej.

Cechy:

 • Bardzo wysoki nacisk na bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Rozbudowana i zaawansowana logika systemu korelowana z polskim prawem
 • Zakładany czas życia aplikacji 15 lat

Silnik semantycznej analizy treści

Skala:

~19 000rbh

Zespół projektowy:

8 osób

Zakres:

Frontend Development
Backend Ddevelopment
Hosting

Technologie:

Hadoop
PHP/Zend
PostgreSQL
Apache Solr

Na potrzeby agencji ITC Interactive zbudowaliśmy zaawansowane oprogramowanie typu crawler&parser wraz z semantyczną analizą tekstu. Podstawowym zadaniem oprogramowania było skanowanie wybranych serwisów internetowych (w liczbie około 17 000), zbieranie interesującej użytkownika treści a następnie analizowanie jej pod kątem rzeczywistego znaczenia, nastroju oraz emocji. Zadaniem GOGOmedia Software House było stworzenie projektu architektury aplikacji, budowa wysokowydajnego silnika wyszukującego oraz parsującego oraz oprogramowania do pre- oraz post- processingu danych. System „otarł” się o rozwiązania BigData przetwarzając dziennie około 900 TB danych i wykorzystując technologie Hadoop opartą na wieloserwerowym środowisku.

Cechy:

 • Big Data / Hadoop
 • Wysokowydajne systemy wyszukujące
 • Realizacja całego procesu – od analizy po wdrożenie

Wdrożenie i utrzymanie PanWybierak.pl (MVP)

Wielkość projektu:

~8 000rbh

Zespół projektowy:

4 osoby

Zakres:

Frontend Development
Backend Development
Hosting

Technologie:

PHP/Symfony
Angular (częściowo)
MySQL
Sphinx

Nasza firma była odpowiedzialna za realizację części programistycznej projektu (poza UX/UI) jak również opiekę i utrzymanie infrastruktury serwerowej. Najciekawszymi elementami systemu są moduły parujące lokalizacje TERYT z realnymi dostępnościami usług oferowanych przez operatorów. Szczegółowość dostępności usług jest na poziomie budynku co dla całej Polski i większości operatorów daje spora macierz danych. Od strony użytkowej widoki ofert dla parametryzowanego wyszukiwania są serwowane w bardzo krótkim czasie (150-200ms). Cały system jest integrowany z dostawcami zewnętrznymi poprzez integratory bazujące na micro-serwisach.

Cechy:

 • Optymalizacja infrastruktury pod wysoki ruch użytkowników
 • Wysoka wydajność działania
 • Stabilność