.cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } advanced-cog advise analize angularjs app apps arrowhead audit big-data browser-edit browser-idea budget bulb-2 bulb-3 bulb-full bulb business-intelligence business camera cancel cart check checklist chevron-down chevron-right chevron-x-thin client-gogogmedia-tests-en client-gogomedia-tests client-gogomedia client-gogomedia_en cloud cog comfort conversion cup database dedicated-system dedicated design-2 design desktop-stats dev-support development diamond-full diamond dot ecommerce experience express eye feeling fireworks flag flow grill guarantee help hosting-spec hosting id infinite lay-custom lay-portal lay-portfolio layers loaderlock manage-it manage medal migration mobile modeling monit monitoring more-than msproject opt optimization performance-alt performance phone-alt phone portals postgresql process programming project prototyping psd2css question real remote reports resize responsive scale search secure security send-alt send server software stars startup stats structure symfony target-w target team test tick-whiteticktick_wtime-record time-to time timer web

Optymalizacja Wydajności Serwerów WWW

Usługa dla firm i instytucji, które chcą dodać skrzydeł swojemu oprogramowaniu i wznieść je na wyższy poziom jakości

Optymalizacja wydajności

Optymalizując wydajność serwisu www przede wszystkim oszczędzasz własne pieniądze gdyż ponoszone na infrastrukturę serwerową koszty ulegają zmniejszeniu!

Jeśli strona internetowa wczytuje się dłużej niż 2 sekundy – użytkownik zazwyczaj ją opuszcza. Szybkość działania serwisu ma znaczenie tak biznesowe (ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na konwersje) jak również kosztowe.

Wydajne i lekko zbudowane aplikacje są tańsze w utrzymaniu a przede wszystkim efektywniejsze biznesowo. Koszt optymalizacji wydajności zwraca się nawet w ciągu kilku miesięcy w postaci oszczędności na infrastrukturze serwerowej.

Konkretnie, co zyskasz?

  • Wydajność czasu odpowiedzi żądań na poziomie 100-150ms
  • Szybkość załadowania dokumentu strony na poziomie poniżej 200ms
  • Wrażenie natychmiastowego wczytania się serwisu
  • Nawet 10-cio krotnie mniejsze obciążenie serwera a tym samym niższe koszty utrzymania


Skąd takie konkrety? Głównie z doświadczenia i efektów, które osiągamy przy innych realizacjach. Pamiętać należy jednak, że efekty są mocno skorelowane z charakterem i zasadą działania oprogramowania bazowego. Każda aplikacja jest inna w związku z czym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wykonujemy dokładną analizę możliwości. Następnie przedstawiamy plan optymalizacji oraz oczekiwane efekty. Jeśli są zadowalające – przystępujemy do pracy.

Na naszym koncie jest już ponad 20 serwisów, których czas ładowania skróciliśmy powyżej 50%, za każdym razem efekty są mocno zauważalne dla przeciętnego użytkownika a zarazem komfort poruszania się po aplikacji jest nieporównywalnie wyższy niż przed wykonaniem optymalizacji.

Poniżej prezentujemy szybkość działania aplikacji WWW o ciągłym obciążeniu ~400-600rpm (requests per minute), której wykonywaliśmy gruntowną optymalizację kodu (dane pochodzą z monitoringu newrelic.com)

NewRelic stats