.cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } HTML5_footer about-us advanced-cog advise analize angular-3 angularjs app-chart app-complex-deployment app-project-graphic app apps-conceptual-design apps-css apps-file-php apps-html apps-js apps-project apps-research apps arr-around arr-down-up arr-right arrowhead attachment audit big-data browser-edit browser-idea budget bulb-2 bulb-3 bulb-full bulb business-intelligence business calendar call camera cancel cart check-circle-green check checklist chevron-down chevron-right chevron-x-thin client-gogogmedia-tests-en client-gogomedia-tests client-gogomedia client-gogomedia_en cloud cog comfort conversion culture cup database db-sql dedicated-system dedicated design-2 design desktop-stats dev-support development devops-green diamond-full diamond dot ecommerce experience express eye feeling file-html fireworks fixed-price flag-eu flag-jp flag-pl flag flow footer-css3 glob-light glob grill guarantee ha-green help hosting-spec hosting id iks infinite-white infinite information_icon lay-custom lay-portal lay-portfolio layers loaderlock-circle lock-white lock mail manage-it manage marker medal migration mobile modeling monit monitoring more-than msproject opt optimization performance-alt performance phone-alt phone-alt2 phone portals postgresql process programming project-manager project prototyping psd2css python-logo-green qa-automation-engineer question real remote reports resize responsive scale search secure security send-alt send-alt2 send server software star-check stars-white stars startup stats structure symfony target-w target team test thumb-up tick-whiteticktick_wtime-record time-to time time_material timer ux-designer web

Optymalizacja Wydajności Serwerów WWW

Usługa dla firm i instytucji, które chcą dodać skrzydeł swojemu oprogramowaniu i wznieść je na wyższy poziom jakości

Optymalizacja wydajności

Optymalizując wydajność serwisu www przede wszystkim oszczędzasz własne pieniądze gdyż ponoszone na infrastrukturę serwerową koszty ulegają zmniejszeniu!

Jeśli strona internetowa wczytuje się dłużej niż 2 sekundy – użytkownik zazwyczaj ją opuszcza. Szybkość działania serwisu ma znaczenie tak biznesowe (ponieważ ma bezpośrednie przełożenie na konwersje) jak również kosztowe.

Wydajne i lekko zbudowane aplikacje są tańsze w utrzymaniu a przede wszystkim efektywniejsze biznesowo. Koszt optymalizacji wydajności zwraca się nawet w ciągu kilku miesięcy w postaci oszczędności na infrastrukturze serwerowej.

Konkretnie, co zyskasz?

  • Wydajność czasu odpowiedzi żądań na poziomie 100-150ms
  • Szybkość załadowania dokumentu strony na poziomie poniżej 200ms
  • Wrażenie natychmiastowego wczytania się serwisu
  • Nawet 10-cio krotnie mniejsze obciążenie serwera a tym samym niższe koszty utrzymania


Skąd takie konkrety? Głównie z doświadczenia i efektów, które osiągamy przy innych realizacjach. Pamiętać należy jednak, że efekty są mocno skorelowane z charakterem i zasadą działania oprogramowania bazowego. Każda aplikacja jest inna w związku z czym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wykonujemy dokładną analizę możliwości. Następnie przedstawiamy plan optymalizacji oraz oczekiwane efekty. Jeśli są zadowalające – przystępujemy do pracy.

Na naszym koncie jest już ponad 20 serwisów, których czas ładowania skróciliśmy powyżej 50%, za każdym razem efekty są mocno zauważalne dla przeciętnego użytkownika a zarazem komfort poruszania się po aplikacji jest nieporównywalnie wyższy niż przed wykonaniem optymalizacji.

Poniżej prezentujemy szybkość działania aplikacji WWW o ciągłym obciążeniu ~400-600rpm (requests per minute), której wykonywaliśmy gruntowną optymalizację kodu (dane pochodzą z monitoringu newrelic.com)

NewRelic stats