Powrót do kategorii
Start-up
tagi
aplikacje internetowe, applikacje, testy, wycena,

Wycena realizacji aplikacji internetowej – prace jakościowe

Avatar
GOGO.Developer, 26/01/2015

W pierwszym artykule tej serii pisaliśmy o elementach składowych wyceny (zobacz artykuł), którą przygotowuje podwykonawca. W tym chcielibyśmy się skupić tylko na pracach jakościowych czyli tych, które sprawią, że Twój projekt będzie lepszy i bardziej wartościowy od innych. Na poczatek  przedstawię kilka cech, które które mają wpływ na finalną jakość oprogramowania:

 1. Wykonanie dobrej analizy wymagań, trafny wybór technologii oraz nowoczesnych rozwiązań
 2. Przeprowadzenie pełnego procesu projektowego aplikacji – tak od strony interfejsu jak również back-endu.
 3. Tworzenie kodu aplikacji
  1. Zgodnie ze standardami i dobrymi praktykami
  2. Przeprowadzanie code-review
  3. Opieka i nadzór nad powstającym oprogramowaniem przez projektanta aplikacji, szefa technologicznego
  4. Testy tak zewnętrzne jak i samego  kodu źródłowego
  5. Pisanie testów jednostkowych z wysokim pokryciem
  6. Dobre dokumentowanie kodu
  7. Niekiedy praca developerów w parach
  8. Mądre wersjonowanie
 4. Przeprowadzanie testów gotowego systemu
  1. Funkcjonalne
  2. Bezpieczeństwa
  3. Wydajności
  4. Integralności
  5. Obciążalności
  6. Scenariuszowe itd.
 5. Świetna komunikacja i zrozumienie z zespołem wdrożeniowym
  1. Duże zaangażowanie czasowe na spotkania z Project Managerem i Product Ownerem.
  2. Troska zespołu nie tylko o realizowane funkcjonalności ale również ogół projektu
  3. Patrzenie zawsze „2 kroki naprzód”
 6. Bieżąca obsługa gotowego systemu
  1. Wsparcie techniczne zespołu (lub wydzielone osoby do bieżącej obsługi)
  2. Ciągły monitoring i rozwój systemu

Sporo tego, nieprawdaż? Niestety wielu inwestorów w systemy informatyczne traktuje realizację oprogramowania jako prace w zakresie jedynie „programowania”. I owszem, przy banalnie prostych realizacjach może i jest to rozwiązanie ale tylko i wyłącznie w ekstremalnie prostych pracach. Omówione powyżej aspekty nie zawsze są usługa lecz cechą zespołu/podwykonawcy (jak na przykład „mądre wersjonowanie”) za którą w sposób czasem mniej zrozumiały trzeba też zapłacić.

Nasuwa się teraz pewnie pytanie – czemu warto płacić za tak szeroki wachlarz usług? Odpowiedź jest prosta – dla zapewnienia wysokiej jakości finalnego produktu oraz maksymalizacji szans na jego sukces. Każde oprogramowanie (tu powinienem bardziej użyć słowa „produkt”) to składowa prac bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin technologii i biznesu. Suma ich prac i zaangażowania tworzy kompletne i wartościowe narzędzie. Można napisać nawet, że jest to dość skomplikowany proces w którym niekiedy cykle projektowe i web-developmentu się powtarzają aż do uzyskania satysfakcjonującego (bardzo dobrego) efektu końcowego.

Procentowy udział w kosztach składowych kosztów

Spotkaliśmy się nie raz z pytaniami „a jaki udział procentowy w kosztach oprogramowania ma dodanie testów jednostkowych?” albo „Dlaczego koszty komunikacji i obsługi projektu są takie wysokie?” – odpowiedzi na te pytania jednoznacznego nie ma. Każda web aplikacja ma swój specyficzny charakter, określony poziom skomplikowania, pewną ilość procesów logicznych. Każdy podwykonawca sam ocenia skale i poziom złożoności projektu i szacuje jakie elementy wymagają większego zaangażowania a jakie mniejszego, na przykład:

Jak zatem podejść do wyceny aplikacji?

Przede wszystkim nie spisuj tylko i wyłącznie „funkcjonalności” aplikacji, gdyż jest to wierzchołek góry lodowej wszystkich realnych prac do wykonania przez Software House. Postaraj się również odpowiedzieć sobie na czym Ci zależy w szerszej perspektywie, przykłady:

Jak sam widzisz aspektów kosztowych każdej aplikacji jest bardzo wiele, jeśli sam nie określisz bardzo precyzyjnie własnych potrzeb wówczas podwykonawcy lub podmioty biorące udział w przetargu będą oceniały projekt przez własny pryzmat i w przypadku kryterium cenowego – nie będą zazwyczaj brane prace jakościowe. Warto abyś wówczas dokładnie zapytał co wchodzi w zakres oferty aby później  móc to rzeczywiście zweryfikować.

 

Podobne artykuły

Wycena realizacji aplikacji internetowej – elementy składowe

Zobacz z czego składa się większość wycen na kompleksową realizację aplikacji internetowych.

Tworzenie WEB Aplikacji – Podwykonawstwo czy własny zespół?

Tworzysz start-up? Zastanów się jaki model realizacji wybrać.