Image for Jak stworzyć środowisko developerskie i produkcyjne przy pomocy Grunt.js

Jak stworzyć środowisko developerskie i produkcyjne przy pomocy Grunt.js

Czas czytania:

Rozdzielenie projektu na wersję developerską (dev) oraz produkcyjną (dist) jest bardzo przydatnym zabiegiem. Umożliwia łatwe debugowanie błędów w wersji dev, a także porównanie rezultatów optymalizacji wersji dist.  Proces ten można zautomatyzować przy pomocy Grunt.js.

Oto etapy procesu:

 1. Instalacja pluginów,
 2. Pliki źródłowe (src),
 3. Środowisko developerskie (dev),
 4. Środowisko produkcyjne (dist),
 5. Podsumowanie.

Poniżej przedstawiam rozwinięcie każdego z nich.

1. Instalacja pluginów

Zakładam, że Grunt.js jest przynajmniej znany w podstawowym zakresie. W przeciwnym razie polecam przeczytać wprowadzenie do Grunt.js lub artykuł w, którym został opisany proces instalacji.

Wtyczki wykorzystane w przykładzie:

Można instalować każdy z osobna lub przygotować plik package.json z listą zależności:

{
 "name": "Env",
 "version": "0.1.0",
 "author": "Artur Bala",
 "private": true,
 "devDependencies": {
  "grunt": "^0.4.5",
  "grunt-contrib-concat": "^0.5.1",
  "grunt-contrib-copy": "^0.8.0",
  "grunt-contrib-htmlmin": "^0.4.0",
  "grunt-contrib-uglify": "^0.9.1",
  "grunt-contrib-watch": "~0.6.1",
  "grunt-newer": "^1.1.0",
  "grunt-processhtml": "^0.3.7"
 }
}

i uruchomić komendę:

npm install

2. Pliki źródłowe (src)

Wyjściowa struktura plików:

root
|-- Gruntfile.js
|-- node_modules
|  |-- [...]
|-- package.json
|-- src
|  |-- js
|  |  |-- libs
|  |  |  |-- lib-1.js
|  |  |  |-- lib-2.js
|  |  |-- scripts.js
|  |-- template
|  |  |-- includes
|  |  |  |-- footer.html
|  |  |  |-- header.html
|  |  |-- index.html

W katalogu z plikami źródłowymi src  w powyższym przykładzie umieszczone są pliki .js oraz pliki szablonów używane przez grunt-processhtml.

W tym przykładzie w header.html nie ma nic nadzwyczajnego:

<!doctype html>

<html lang="en">

 <head>
  <meta charset="utf-8">

  <title>Test Env</title>
  
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
 </head>

 <body>

  <!--[if lte IE 8]>
   <p class="browsehappy">You are using an <strong>outdated</strong>
    browser. Please
    <a href="http://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> to
    improve your experience.</p>
  <![endif]-->

  <div id="container" class="container">

   <div class="container-inner">

    <!-- Header -->
    
    <header id="header" class="header" role="banner">
     
     Header

    </header>
    <!-- end Header -->

W pliku index.html załączany jest header i footer:

  <!-- build:include header.html --><!-- /build -->

    <!-- Content -->

    <main id="content" class="content" role="main">

     <div class="wrap">

      Content

     </div>

    </main>
    <!-- end Content -->

    <!-- build:include footer.html --><!-- /build -->

Natomiast w footer.html w zależności od środowiska, załączone są wszystkie pliki .js lub jeden skompresowany:

 </div>

   <!-- Footer -->

   <footer id="footer" role="contentinfo">
    
    Footer

   </footer>
   <!-- end Footer -->

  </div>  

  <!-- Scripts -->

  <!-- build:template
  <% if (environment === 'dev') { %>
  <script src="assets/js/libs/lib-1.js"></script>
  <script src="assets/js/libs/lib-2.js"></script>
  <script src="assets/js/scripts.js"></script>
  <% } else { %>
  <script src="assets/js/scripts.min.js" defer></script>
  <% } %>
  /build -->
  <!-- end Scripts -->

 </body>

</html>

Cała konfiguracja znajduje się w pliku Gruntfile.js:

module.exports = function(grunt){
 'use strict';

 grunt.initConfig({
  pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),

  // Processhtml

  processhtml: {
   options: {
    process: true,
    recursive: true,
    includeBase: 'src/template/includes/'
   },
   dev: {
    options: {
     environment: 'dev'
    },
    files: [
     {
      expand: true,
      cwd: 'src/template/',
      src: ['*.html'],
      dest: 'dev/',
      ext: '.html'
     }
    ]
   },
   dist: {
    options: {
     environment: 'dist'
    },
    files: [
     {
      expand: true,
      cwd: 'src/template/',
      src: ['*.html'],
      dest: 'dist/',
      ext: '.html'
     }
    ]
   }
  },

  // Copy

  copy: {
   dev: {
    files: [
     {
      expand: true,
      cwd: 'src/js/',
      src: '**',
      dest: 'dev/assets/js/',
      filter: 'isFile'
     }
    ]   
   }
  },

  // HTML min

  htmlmin: {                  
   dist: {                   
    options: {               
     removeComments: true,
     collapseWhitespace: true,
     minifyJS: true
    },
    files: {                 
     'dist/index.html': 'dist/index.html'
    }
   }
  },

  // Concat
  concat: {
   dist: {
    src: [
     'src/js/libs/lib-1.js',
     'src/js/libs/lib-2.js',
     'src/js/scripts.js'
    ],
    dest: 'dist/assets/js/scripts.js',
   }
  },

  // Uglify

  uglify: {
   options: {
    preserveComments: 'some'
   },
   dist: {
    files: {
     'dist/assets/js/scripts.min.js': ['dist/assets/js/scripts.js']
    }
   }
  },

  // Watch
  watch: {
   js: {
    files: ['src/js/**/*.js'],
    tasks: ['copy:dev']
   },
   html: {
    files: ['src/template/**/*.html'],
    tasks: ['processhtml:dev']
   }
  }

 });

 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-htmlmin');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-processhtml');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

 grunt.registerTask('dev', ['processhtml:dev', 'copy:dev', 'watch']);
 grunt.registerTask('dist', ['processhtml:dist', 'htmlmin', 'concat:dist', 'uglify:dist']);
 grunt.registerTask('default', ['dev']);

};

 3. Środowisko developerskie (dev)

Uruchomienie komendy:

grunt dev

lub z powodu tego, że „dev” jest domyślnym taskiem, również komendy:

grunt

spowoduje uruchomienie następujących procesów:

grunt.registerTask('dev', ['processhtml:dev', 'copy:dev', 'watch']);

 – processhtml:dev

 dev: {
    options: {
     environment: 'dev'
    },
    files: [
     {
      expand: true,
      cwd: 'src/template/',
      src: ['*.html'],
      dest: 'dev/',
      ext: '.html'
     }
    ]
   }

Odpowiada za przetworzenie szablonów HTML z katalogu templates i umieszczenie wynikowego pliku index.html w katalogu dev. Dzięki ustawieniu parametru environment na 'dev’ i warunkowi w footer.html:

<!-- build:template
  <% if (environment === 'dev') { %>
  <script src="assets/js/libs/lib-1.js"></script>
  <script src="assets/js/libs/lib-2.js"></script>
  <script src="assets/js/scripts.js"></script>
  <% } else { %>
  <script src="assets/js/scripts.min.js" defer></script>
  <% } %>
  /build -->

ładowane są wszystkie 3 pliki.js w niepołączonej, nieskompresowanej postaci.

– copy:dev

Kopiuje pliki .js z src do dev.

– watch

Nasłuchuje zmian w plikach .js oraz plikach szablonów i uruchamia odpowiednio proces processhtml:dev lub copy:dev.

Wynikowa struktura plików:

root
|-- dev
|  |-- assets
|  |  |-- js
|  |  |  |-- libs
|  |  |  |  |-- lib-1.js
|  |  |  |  |-- lib-2.js
|  |  |  |-- scripts.js
|  |-- index.html
|-- Gruntfile.js
|-- node_modules
|  |-- [...]
|-- package.json
|-- src
|  |-- [..]

oraz podgląd z konsoli Chrome dla strony w wersji developerskiej:

Środowisko developerskie

4. Środowisko produkcyjne (dist)

Utworzenie wersji produkcyjnej realizowane jest przy pomocy komendy:

grunt dist

Uruchamiane są procesy:

grunt.registerTask('dist', ['processhtml:dist', 'htmlmin', 'concat:dist', 'uglify:dist']);

Analogicznie do wersji dev, pliki szablonów są przetwarzane w procesie processhtml:dist, z tym że wynikowa postać trafia do katalogu dist. W stopce ładowany jest tylko jeden plik scripts.min.js , zminimalizowany i złączony za pomocą procesów concat:dist oraz uglify:dist. Dodatkowo HTML zostaje zminimalizowany przez htmlmin.

Wynikowa struktura plików:

root
|-- dev
|  |-- [...] 
|-- dist
|  |-- assets
|  |  |-- js
|  |  |  |-- scripts.js
|  |  |  |-- scripts.min.js
|  |-- index.html
|-- Gruntfile.js
|-- node_modules
|  |-- [...]
|-- package.json
|-- src
|  |-- [..]

oraz podgląd z konsoli Chrome dla wersji produkcyjnej:

Środowisko produkcyjne

Podsumowanie

Wersja developerska projektu umożliwia w łatwy sposób debugowanie błędów, co w przypadku wersji produkcyjnej może być utrudnione przez zabiegi optymalizacyjne (takie jak np. minimalizacja JS, minimalizacja HTML, cache itp.). Mając dwie wersje można porównać także, w jakim stopniu optymalizacja przyniosła pomyślne efekty. W celu uproszczenia, przedstawiony przykład przedstawił wyłącznie dwa sposoby optymalizacji, bez uwzględnienia plików CSS, obrazków, cache itd. Jest to temat na osobny artykuł. 🙂

Zainteresował Cię ten artykuł?

Oferujemy profesjonalne wsparcie programistów w technologii Web.
Może Cię również zainteresować:
5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając dedykowany system klasy ERP, WMS lub LMS

Tworzenie dedykowanych aplikacji web’owych (dostępnych przez przeglądarkę WWW z poziomu komputera, tabletu czy telefonu) jest… Read More

Clutch Recognizes GOGOmedia as a 2022 Development Leader in Poland

GOGOmedia is a multidisciplinary team with vast experience in the digital technology space. We deliver… Read More