Image for Grunt.js – sposoby optymalizacji plików JavaScript w web aplikacjach

Grunt.js – sposoby optymalizacji plików JavaScript w web aplikacjach

Czas czytania:

Automatyzacja naszej pracy pomaga realizować projekty szybciej i sprawia, że programowanie staje się jeszcze bardziej przyjemne. W pracy Front-End Developer’a jest wiele czynności, które można poddać takiemu zabiegowi (np. łączenie i minimalizacja plików js oraz css, kompilacja plików pre-procesorów CSS, optymalizacja grafiki, generowanie Sprite CSS, Sprite SVG i wiele, wiele innych). Z pomocą w tej kwestii przychodzi Grunt.js.

Instalacja

 1. Node.js
  Do działania Grunt.js wymagany jest serwer Node.js. Należy go prostu pobrać i zainstalować z tej strony.
 2. Grunt-CLI (Grunt’s Command Line Iterface)Otwieramy systemowy terminal (dla Windows powinien być uruchomiony z uprawnieniami administratora, natomiast dla systemów UNIX’owych przed poniższą komendą należy dodać  „sudo”) i wpisujemy:
  npm install -g grunt-cli

  W celu sprawdzenia poprawności instalacji można wpisać polecenie:

  grunt --version

  W tym momencie mamy przygotowane środowisko do obsługi Grunt.js. Jest to procedura jednorazowa.

Konfiguracja projektu

W katalogu z projektem, w którym chcemy używać Grunt.js należy utworzyć plik package.json oraz Grunfile.js. Poniżej przedstawiona jest przykładowa struktura plików oraz konfiguracja Grunt.js w celu łączenia oraz minimalizowania plików js w projekcie. W sekcji „Materiały dodatkowe” zamieszczam linki do artykułów szerzej omawiających konfigurację w.w. plików.

struktura plików

root 
|-- Gruntfile.js 
|-- index.html 
|-- js |  
|-- lib |  
|  |-- lib-1.js |  
|  |-- lib-2.js |  
|  |-- lib-3.js |  
|  |-- lib-4.js |  
|  |-- lib-5.js |  
|  `-- lib-6.js |  
|-- main.js |  
|-- modules |  
|  |-- module-1.js 
|  |  `-- module-2.js 
`-- package.json

Powyższa struktura plików oprócz plików Gruntfile.js oraz package.json zawiera także plik index.html oraz pliki js, które są poddawane optymalizacji.

package.json

{ 
"name": "Test", 
"version": "0.1.0", 
"author": "Artur", 
"private": true, 
"devDependencies": {  
"grunt": "^0.4.5",  
"grunt-contrib-concat": "^0.5.0",  
"grunt-contrib-uglify": "^0.5.1",  
"grunt-contrib-watch": "~0.6.1" 
} 
}

„devDependencies” zawiera deklarację Grunt.js oraz listę pluginów do instalacji:

Mając gotowy plik package.json można przystąpić do instalacji wszystkich zależności w nim zadeklarowanych. W tym celu należy w wierszu poleceń, będąc w katalogu zawierającym omawiany plik, wykonać komendę:

npm install

Gruntfile.js

module.exports = function(grunt){ 'use strict'; grunt.initConfig({  pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),  // Concat  concat: {  scripts: {   src: [   'js/lib/lib-1.js',   'js/lib/lib-2.js',   'js/lib/lib-3.js',   'js/lib/lib-4.js',   'js/lib/lib-5.js',   'js/lib/lib-6.js',   'js/main.js'   ],   dest: 'js/minified/scripts.js',  }  },  // Uglify  uglify: {  options: {   preserveComments: 'some'  },  scripts: {   files: {   'js/minified/scripts.min.js': ['js/minified/scripts.js']   }  },  modules: {   expand: true, // Enable dynamic expansion.   cwd: 'js/modules', // Src matches are relative to this path.   src: ['**/*.js'], // Actual pattern(s) to match.   dest: 'js/minified', // Destination path prefix.   ext: '.min.js', // Dest filepaths will have this extension.   extDot: 'first' // Extensions in filenames begin after the first dot  }  },  // Watch  watch: {  js: {   files: ['js/*.js', 'js/modules/*.js'],   tasks: ['concat', 'uglify']  }  } }); grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat'); grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify'); grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch'); grunt.registerTask('default', ['concat', 'uglify', 'watch']); };

W pliku Grunfile.js zawarta jest cała konfiguracja działania poszczególnych pluginów:

 1. Concat (grunt-contrib-concat) Pliki:  lib-1.js, lib-2.js,  lib-3.js, lib-4.js, lib-5.js, lib-6.js, main.js. łączone są w jeden wynikowy plik scripts.js. W tym przypadku ważna jest ich kolejność deklaracji, żeby pliki pluginów były przed plikami je wywołującymi.  Dzięki zabiegowi łączenia, z 7 zapytań do serwera otrzymujemy tylko zapytanie o 1 plik, zyskując na czasie ładowania strony.
 2. Uglify (grunt-contrib-uglify) Task „concat” jest podzielony na dwa pod zadania: – „scripts” Zawartość utworzonego przez poprzedni plugin pliku scripts.js zostaje skompresowana i zapisana do pliku scripts.min.js. Dzięki temu otrzymujemy plik o mniejszym rozmiarze, a zatem również zyskujemy na czasie ładowania strony. – „modules” W bardzo rozbudowanych projektach warto odseparować js dedykowany wyłącznie dla danej części aplikacji, żeby niepotrzebnie nie zwiększały znacznie rozmiaru pliku, w którym i tak nie zostanie wykorzystany. Pliki z katalogu „modules” są automatycznie minimalizowane i zamieniane na plik z końcówką „.min.js”.
  Opcja:

   

  preserveComments: 'some'

  nakazuje podczas kompresji zachowanie komentarzy zaczynających się od lub zawierających w swojej treści dyrektywy @preserve @license @cc_on.Dzięki temu nie zostają usunięte informacje o autorze i licencji pluginów. Więcej opcji znajduje się na stronie pluginu.

 3. Watch (grunt-contrib-watch)Jeżeli zostanie wykonana jakakolwiek zmiana w plikach js w wybranych lokalizacjach, zostanie uruchomiony task „concat”, a następnie „uglify”. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem uruchamiać ręcznie grunt’a.

Gdy plik jest gotowy, całość uruchamiana jest za pomocą komendy:

grunt

Wynikowa struktura plików wygląda następująco:

root 
|-- Gruntfile.js 
|-- index.html 
|-- js 
|  |-- lib 
|  |  |-- lib-1.js 
|  |  |-- lib-2.js 
|  |  |-- lib-3.js 
|  |  |-- lib-4.js 
|  |  |-- lib-5.js 
|  |  `-- lib-6.js 
|  |-- main.js 
|  |-- minified 
|  |  |-- module-1.min.js 
|  |  |-- module-2.min.js 
|  |  |-- scripts.js 
|  |  `-- scripts.min.js 
|  |-- modules 
|  |  |-- module-1.js 
|  |  `-- module-2.js 
|-- node_modules 
|  |-- grunt 
|  |-- grunt-contrib-concat 
|  |-- grunt-contrib-uglify 
|  `-- grunt-contrib-watch 
`-- package.json

Dodany został katalog node_modules z zainstalowanym Grunt.js i pluginami oraz katalog minified ze zoptymalizowanymi plikami js.

Wyniki optymalizacji

Przed

grunt-js-before

Czas ładowania strony: 251ms.

Po

grunt-js-after

Czas ładowania strony: 135ms.

Podsumowanie

Optymalizacja plików javascript ma bardzo duży wpływ na szybkość ładowania strony. Już przy połączeniu 7 plików w 1 i kompresji, czas ładowania strony zmniejszył się praktycznie dwukrotnie. Manualna optymalizacja jest bardziej uciążliwa, szczególnie przy pracy w zespole przy dużym projekcie. Jednakże z pomocą przychodzi Grunt.js, dzięki któremu wszystko przebiega szybko, sprawnie i automatycznie.

Materiały dodatkowe

Grunt.js
Grunt.js – Getting started
grunt-contrib-concat
grunt-contrib-uglify
grunt-contrib-watch

Zainteresował Cię ten artykuł?

Oferujemy profesjonalne wsparcie programistów w technologii Web.
Może Cię również zainteresować:
5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając dedykowany system klasy ERP, WMS lub LMS

Tworzenie dedykowanych aplikacji web’owych (dostępnych przez przeglądarkę WWW z poziomu komputera, tabletu czy telefonu) jest… Read More

Clutch Recognizes GOGOmedia as a 2022 Development Leader in Poland

GOGOmedia is a multidisciplinary team with vast experience in the digital technology space. We deliver… Read More