Image for Czym się różni Body Leasing od Outsourcingu w IT?

Czym się różni Body Leasing od Outsourcingu w IT?

Czas czytania:

Współczesny biznes w dużej mierze opiera się na nowych technologiach. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie i utrzymywanie projektów IT, dotyczących np. tworzenia, rozwoju i utrzymania aplikacji. Nie zawsze jednak zespół IT firmy ma wystarczające kompetencje, by zająć się tym samodzielnie czy nie posiada ona know-how koniecznego dla poprowadzenia działań na odpowiednim poziomie. Z pomocą przychodzą tutaj body leasing i outsourcing IT.

Co to jest body leasing?

Na świecie zauważalny jest wzrost liczby zatrudnianych specjalistów IT. Często jednak rekrutacja specjalistów do zespołu organizacji nie jest najlepszym wyjściem. Wynika to między innymi z faktu, że firma powinna nadążać za nowymi trendami na rynku i dynamicznie zmieniającymi się technologiami. Nie wystarczy zatrudnić wszechstronnego specjalisty IT, gdyż i tak nie będzie miał on szansy orientować się we wszystkich, nowo powstających rozwiązaniach.

Z kolei zatrudnianie osób ze znajomością konkretnej technologii bywa bardzo trudne, gdyż są oni rozchwytywani. Nie jest łatwo go także z tego powodu utrzymać w firmie oraz należy wysoko opłacać. 

Największym problemem jest jednak to, że proces rekrutacyjny i szkoleniowy trwa długo a każdy miesiąc, który firma na niego przeznacza, oznacza opóźnienie we wdrożeniu nowej technologii. Może to sprawić, że organizacja zostanie w tyle za konkurencją.

Rozwiązaniem powyższych problemów może być właśnie body leasing. Polega on na wynajmie na określony czas specjalistów IT o różnorodnych kompetencjach. Pozwala to szybko rozpocząć prace nad projektem i zmniejszyć jego koszty.

Decydując się na leasing pracowniczy, firma może błyskawicznie rozwinąć swój zespół o kompetentne i doświadczone osoby ze znajomością potrzebnych do danych projektów technologii. Mogą to być programiści, ale też specjaliści zarządzania projektem prowadzonym w konkretnej metodologii, jak np. Scrum Master. Na czas tworzenia strony internetowej, wynajmuje się także web developerów. Potrzebni bywają także konsultanci, testerzy czy analitycy.

Leasing pracowniczy jest z reguły krótkoterminowy. Może trwać kilka dni lub kilka tygodni czy miesięcy i służy bieżącemu wsparciu zespołu IT organizacji. Ma to tę zaletę, że często ilość pracy potrzebnej do wykonania przez specjalistę danej dziedziny jest zbyt mała, aby opłacało się zatrudniać do niej etatowego pracownika. Może się wtedy okazać, że będzie on w firmie niepotrzebny po zakończeniu danego projektu.

Body leasing opiera się na wynajmie osób o wąskich specjalizacjach, potrzebnych do realizacji konkretnych prac. Skoro osoba nie zostaje zatrudniona na stałe, nie ma potrzeby, aby cechowała się wszechstronnością potrzebną do zdobywania nowych umiejętności. W ten sposób organizacja nie musi ponosić kosztów wynajmu specjalistów o szerokim doświadczeniu (co mogłoby być droższe) a jedynie tych, którzy posiadają potrzebne dla projektu umiejętności.

Istnieje także możliwość wynajmu całego zespołu specjalistów, czyli team leasing. Dysponują oni różnymi, uzupełniającymi się kwalifikacjami oraz pracują w znanej sobie metodologii. Zespoły takie są zgrane, gdyż pracowały już razem, co przekłada się na ich większą efektywność.

Body leasing jest odpowiedni dla firm, które:

 • dysponują już zespołem IT i są w stanie poprowadzić projekt informatyczny,
 • wiedzą, jakich specjalistów brakuje w ich zespole i nie potrzebują doradztwa w tym zakresie,
 • chcą zaoszczędzić na procesie rekrutacji oraz obniżyć koszty pracy,
 • potrzebują błyskawicznie rozpocząć prace nad projektem,
 • poszukują pracowników na krótki okres lub po prostu nie mają możliwości bezpośredniego zatrudnienia.
 • potrzebują osób o wąskiej specjalizacji, niekoniecznie wszechstronnych.

Co to jest outsourcing IT?

Zewnętrzni dostawcy usług IT są przez firmy wybierani coraz częściej. Wskazuje na to między innymi raport Global Industry Analytics, według którego w 2020 r. organizacje przeznaczą na outsourcing IT aż 220 mld dolarów. W Polsce natomiast korzysta z niego wg GUS 71% firm.

Duża część działalności podwykonawców w tej dziedzinie dotyczy dostarczania rozwiązań chmurowych. Dla usługodawców oznacza to wyraźne oszczędności, gdyż nie muszą rozbudowywać własnej infrastruktury informatycznej. Cloud computing przekłada się także na większe bezpieczeństwo przechowywania danych oraz elastyczność w dysponowaniu zasobami serwerów.

Outsourcing dotyczy także usług związanych z service desk, a także zapewnieniem organizacjom cyberbezpieczeństwa. Zlecanie tych usług na zewnątrz zwiększa szansę na profesjonalną realizację projektu, jeśli firma nie dysponuje odpowiednim know-how. 

W przypadku tworzenia oprogramowania, outsourcing IT polega na zleceniu całego procesu firmie zewnętrznej. Projekt zarządzany jest przez wykonawcę, który dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu zamawiający nie musi tworzyć kompetentnego w tej kwestii zespołu IT oraz znać się na budowie aplikacji.

Wymaga to od firmy wyboru odpowiedniego wykonawcy, co jest elementem obarczonym największym ryzykiem. Jeśli jednak organizacja kieruje się odpowiednimi kryteriami przy podejmowaniu decyzji, ryzyko niepowodzenia się zmniejsza. Znaczenie ma tu przede wszystkim doświadczenie i portfolio usługobiorcy.

W zależności od rodzaju współpracy zamawiający przedstawia mniej lub bardziej szczegółową specyfikację projektu, który chce zrealizować. Oznacza to jednak zawsze mniejszą odpowiedzialność za proces tworzenia oprogramowania, ponieważ nie ma konieczności samodzielnego tworzenia zespołu oraz zarządzania nim. Rozwiązanie to jest zatem idealne dla firm, które nie dysponują działem IT o wystarczających kompetencjach.

Outsourcing IT pozwala na korzystanie z know-how oraz doświadczenia wykonawcy. Usługobiorca nie jest odpowiedzialny za szkolenie pracowników, a także nie ponosi ryzyka, że zatrudni osoby o niewystarczającej wiedzy i umiejętnościach.

Na podstawie specyfikacji i wywiadu z klientem zleceniobiorca jest w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania. Samodzielnie także dobiera członków zespołu projektowego, przez co zamawiający nie potrzebuje być specjalistą w tym zakresie lub ich dodatkowo zatrudniać.

Znaczącą korzyścią dla firm jest możliwość obniżenia kosztów. Zmniejsza się także ryzyko związane z samodzielnym budowaniem software’u, gdyż zostaje ono podzielone pomiędzy usługobiorcę i usługodawcę. 

Outsourcing IT jest odpowiedni dla firm, które:

 • nie posiadają kompetencji, by samodzielnie prowadzić projekt informatyczny,
 • potrzebują fachowego doradztwa w procesie tworzenia aplikacji,
 • nie chcą tworzyć rozbudowanego zespołu IT oraz nim zarządzać,
 • wolą zdać się na doświadczenie i wiedzę firmy specjalizującej się w IT,
 • chcą obniżyć koszty związane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników oraz zarządzaniem projektem.

Body leasing czy outsourcing IT – co wybrać?

Rozpoczynając projekt informatyczny, powinniśmy przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy dysponujemy kompetentnym w dziedzinie danego projektu działem IT oraz wystarczającym know-how. Jeżeli tak, a potrzebujemy jedynie wzmocnić zespół o osoby specjalizujące się w technologii potrzebnej do stworzenia danej aplikacji, warto wybrać body leasing.

Trzeba pamiętać, że będziemy ponosili wtedy odpowiedzialność za kształt projektu oraz funkcjonowanie zespołu. Nasz dział IT musi także trafnie określić, jakich specjalistów potrzebuje oraz wdrożyć ich w swoje działania.

Jeżeli natomiast potrzebujemy przenieść dużą część odpowiedzialności na specjalistów zewnętrznych, zdecydujmy się na outsourcing IT. Otrzymamy fachowe doradztwo i nie będziemy musieli kierować projektem oraz posiadać odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Możemy nawet nie posiadać działu IT, zdając się po wdrożeniu aplikacji na firmę zewnętrzną także w zakresie service desku.

Oba rozwiązania pozwalają znacząco obniżyć koszty projektu oraz skorzystać z doświadczenia i wiedzy zewnętrznych specjalistów. Prowadzą także do wyraźnych oszczędności, dzięki nie ponoszeniu kosztów pracy, szkolenia i rekrutacji. Otrzymujemy również możliwość elastycznego kształtowania zatrudnienia. Co jednak najważniejsze, mamy szansę szybko wdrażać nowe technologie, by nie pozostać w tyle za konkurencją.

Zainteresował Cię ten artykuł?

Oferujemy profesjonalne wsparcie programistów w technologii Web.
Może Cię również zainteresować:
5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając dedykowany system klasy ERP, WMS lub LMS

Tworzenie dedykowanych aplikacji web’owych (dostępnych przez przeglądarkę WWW z poziomu komputera, tabletu czy telefonu) jest… Read More

Warsztaty Discovery – 5 powodów dla których warto je przeprowadzić

Post pochodzi bezpośrednio z naszych oficjalnych kanałów na Social Media. W dynamicznym… Read More

Optymalizacja eCommerce vs. Zewnętrzny Dyrektor Technologiczny

🛠️ Studium przypadku 🛠️Post pochodzi bezpośrednio z naszych oficjalnych kanałów na Social… Read More