.cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #9ad43e; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #23112d; fill-rule: evenodd; } .cls-1 { fill: #fff; fill-rule: evenodd; } advanced-cog advise analize angularjs app apps arrowhead audit big-data browser-edit browser-idea budget bulb-2 bulb-3 bulb-full bulb business-intelligence business camera cancel cart check checklist chevron-down chevron-right chevron-x-thin client-gogogmedia-tests-en client-gogomedia-tests client-gogomedia client-gogomedia_en cloud cog comfort conversion cup database dedicated-system dedicated design-2 design desktop-stats dev-support development diamond-full diamond dot ecommerce experience express eye feeling fireworks flag flow grill guarantee help hosting-spec hosting id infinite lay-custom lay-portal lay-portfolio layers loaderlock manage-it manage medal migration mobile modeling monit monitoring more-than msproject opt optimization performance-alt performance phone-alt phone portals postgresql process programming project prototyping psd2css question real remote reports resize responsive scale search secure security send-alt send server software stars startup stats structure symfony target-w target team test tick-whiteticktick_wtime-record time-to time timer web

AUDYT STANU REALIZACJI PROJEKTU

Analizujemy i oceniamy stopien zaawansowania prac oraz doradzamy zmiany

Proponujemy Państwu specjalną usługe dedykowaną projektom opóźnionym, zagrożonym lub źle zarządzanym. Jest ona odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie firm, które wpadły w pętle ciągle udoskonalanego projektu albo takiego, którego komercjalizacja opóźnia się w nieskończoność.W ramach usług audytu przyjrzymy się bardzo dokładnie wszelkim procesom wytwórczym i zarządczym w projekcie. Spotykamy się i rozmawiamy tak z zespołem wdrożeniowym jak również z biznesowym. Analizujemy szczątkowe efekty prac, wymagania i specyfikacje techniczne, oczekiwania czasowe aby dostarczyć firmie inwestującej w projekt szereg realnych informacji dotyczących kondycji projektu, jego szans na terminowe zakończenie a ponadto rekomendacje zmian. Każdy projekt, bez względu na popełnione wcześniej w nim błędy można naprawić i dostarczyć w dobrej jakości.

Im wcześniej problemy zostaną zauważone i rozwiązane, tym niższy finalny koszt inwestycji